Drukuj

Autolaweta

Autolaweta (pomoc drogowa) o ładowności
5 ton (najazd) z wciągarką dodatkowo pojazd
wyposażony jest w dźwig hds o udźwigu 4 ton
i długości wysięgnika 6,5 metra